Kategorier
Havspaddlarnas Blå Band Paddling

Årets första Blå Bandet paddlare

2015 paddlade Lina Hallebratt Havspaddlarnas Blå Band på 80 dagar. I år gör hon ett nytt försök, preliminär start 1: april. Lite läckert är att hon gick i mål på Vita Bandet för ett par dagar sedan.

Efter HBB planerar Lina fortsätta Östersjön runt längs: Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Kaliningrad, Polen, Tyskland, Danmark och tillbaka till Sverige. Hon räknar med att vara ute till December.

LinaHallebratt.se

Havspaddlarnas Blå Band