Om Utomhusbloggen

Paddlingsglad. Tältglad. Vandringsglad. Skidglad. Seglingsglad. Fotoglad. Webglad. Kaffeglad. Brödglad.

Namn: Lars Ericsson
Familj: Fru och två barn
Ålder: 47
Bor: Sundsvall